Om föreningen

Västsidans i Ånimskog Intresseförening är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som skall vara ett gemensamt intresse- & aktivitetsorgan inom kultur och hantverk. I vår gamla sockenstuga annordnar vi olika aktiviteter under året. Den största aktiviteten är vårt sommarcafé som årligen vanligtvis pågår från slutet av juni till en bit in i augusti. Vi arrangeerar påsk- & julbasar. Under hela caféperioden finns i vår stora samlingssal  hantverks- & , kuriosaprodukter till salu.
Välkommen att besöka oss!

På gång

Kallelse till årsmöte

Stadgeenlig kallelse är utsänd till Intresseföreningens medlemmar. Årsmöte avseende verksamhetsåret 2020 kommer att hållas
Lördagen den 13 mars kl. 16.00
Mötet sker, p.g.a. den rådande pandemin,  som gruppsamtal via telefon.
Medlemmar som vill delta, anmäler sig till Eva Härdig på tel. 070- 681 23 84 eller
mail eva.hardig@outlook.com
Senast 2021-03-08

Eventuella motioner insändes skriftligen till föreningens ordförande och ska vara styrelsen tillhanda senast 26 februari enligt § 2:2 i föreningens stadgar.
Medlemsavgiften för 2021 är 100 kr/medlem och ska betalas till
Bankgiro nr 5463–1171 senast 1 mars.
Förslag till dagordning är utsänd tillsammans med kallelsen.
Betalning från utlandet
BIC/IBAN: HANDSESS / SE38 6000 0000 0005 2225 8042

Välkomna
Lars-Åke Karlsson
Ordförande

BESÖK VÅRT fotoalbum

Vi är en förening med glada engagerade medlemmar och många trevliga aktiviteter som vi gärna vill minnas och dokumentera.
Botanisera bland våra  bilder under rubriken fotoalbum högst upp till höger på sidan.