Om föreningen

Västsidans i Ånimskog Intresseförening är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som skall vara ett gemensamt intresse- & aktivitetsorgan inom kultur och hantverk. I vår gamla sockenstuga annordnar vi olika aktiviteter under året. Den största aktiviteten är vårt sommarcafé som årligen vanligtvis pågår från slutet av juni till en bit in i augusti. Vi arrangeerar påsk- & julbasar. Under hela caféperioden finns i vår stora samlingssal  hantverks- & , kuriosaprodukter till salu.
Välkommen att besöka oss!

På gång

Sockenstugans sommarcafé

Som alla vet så har vi en speciell situation orsakad av covid-19 pandemin och styrelsen har på grund av detta, diskuterat föreningens caféverksamhet utifrån de restriktioner och riktlinjer som givits.

För att skaffa oss ett så brett beslutsunderlag som möjligt har vi kontaktat såväl kommunens Miljö- & Hälsovårdsförvaltning som en av regionens biträdande smittskyddsläkare för att få deras uppfattningar om smittriskerna.

Utifrån de synpunkter vi fått och vad vi erfarit via massmedia i kombination med styrelsens egna erfarenheter från caféverksamheten, har vi enhälligt beslutat att avstå från caféverksamheten denna sommar.

Vi beklagar givetvis att vi tvingas ta detta beslut men i enlighet med politikers och myndigheters uppmaning att var och en måste ta sitt ansvar för att minska smittrisken, ser vi ingen annan möjlighet än att i år avstå från caféverksamheten.

Precis som alla andra hoppas vi också på att allt ska återgå till det normala så snart som möjligt och vi önskar alla varmt och hjärtligt välkomna att nästa sommar åter njuta av våra fantastiska våfflor.


Styrelsen

BESÖK VÅRT fotoalbum

Vi är en förening med glada engagerade medlemmar och många trevliga aktiviteter som vi gärna vill minnas och dokumentera.
Botanisera bland våra  bilder under rubriken fotoalbum högst upp till höger på sidan.