VERKSAMHETSBERÄTTELSE

För Västsidans i Ånimskog Intresseförening avseende tiden 1 januari – 31 december 2019
Medlemsantal 193
Styrelse
Ordförande Lars-Åke Karlsson, sekreterare Lars Skogsberg, kassör Eva Härdig, ledamöter Peter Molin och Pernilla Forslund.
Revisorer
Inger Stake, Christer Karlsson och Jan Johansson som ersättare
Fastighetskommitté
Lars-Åke Karlsson, Bernt Qvist, Anders Rydén, Svante Lindström, Ernst Lindqvist och Roland Kühnel
Husmor
Anita Rydén och Ulla-Britt Karlsson
Valberedning
Anders Rydén, Ove Stake och Dick Nilsson med Ove Stake som sammankallande.
Föreningen har utöver årsmötet haft fem protokollförda styrelsemöten.
Föreningen är medlem i Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva.

Under året genomförda aktiviteter.
16 mars Årsmöte
13 april Påsk basar
30 maj Gudstjänst Svenska kyrkan
1 juni Gudstjänst Smyrna Åsen – Mellerud
15 juni Planeringsmöte sommarcaféet
16 juni Spelmän och Dansare på Dal (försäljning av kaffe och våffla)
17 juli Pro Mellerud kom på besök och fikade
3 augusti Musikafton med Lilla Bandet
11 augusti Avtackning av sommarcafépersonalen
31 augusti, 1, 7 och 8 september deltagande i landsbygdsveckan caféet öppet 14.00-19.00

Sommarcaféet var öppet 8 juli till 11 augusti dagligen mellan 15.00-20.00.
En ny arbetsbänk med 4-lådshurts har ersatt bordet för att under lätta arbetet i köket
Ett nytt bord till altanen har köpts in för att kunna ställa disk på

STYRELSEN