VERKSAMHETSBERÄTTELSE
För Västsidans i Ånimskog Intresseförening avseende tiden 1 januari – 31 december 2018
Medlemsantal 197
Styrelse: Ordförande Lars-Åke Karlsson, sekreterare Lars Skogsberg, kassör Eva Härdig, ledamöter Peter Molin och Pernilla Forslund.
Revisorer: Inger Stake, Christer Karlsson och Jan Johansson som ersättare
Fastighetskommitté: Lars-Åke Karlsson, Bernt Qvist, Anders Rydén, Svante Lindström, Ernst Lindqvist och Roland Kühnel
Husmor: Anita Rydén och Ulla-Britt Karlsson
Valberedning: Anders Rydén, Ove Stake och Dick Nilsson med Ove Stake som sammankallande.

Föreningen har utöver årsmötet haft fyra protokollförda styrelsemöten.
Föreningen är medlem i Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva

Under året genomförda aktiviteter.
17 mars Årsmöte
24 mars Påskbasar
26 maj Gudstjänst Smyrna Åsen – Mellerud
16 juni Planeringsmöte sommarcaféet
17 juni Spelmän och Dansare på Dal (försäljning av kaffe och våffla)
18 juli Pro Mellerud kom på besök och fikade
3 augusti Musikafton med Tveta trio
12 augusti Avtackning av sommarcafépersonalen
11 september Deltagande i landsbygdsveckan caféet öppet 11–16
1 december Julbord

Sommarcaféet var öppet 9 juli till 12 augusti dagligen mellan 15.00-20.00.
Vattnet blev utdömt vid den årliga analysen på grund av för höga halter av koliforma
bakterier. För att hålla igång verksamheten så fick ordförande köra vatten från sitt hem som
har kommunalt vatten. Det blev en del körande då det går åt en hel del vatten. En ny analys på
vattnet lämnades in efter cafésäsongen och då var vattnet okej.
Brandvarnare har köpts in och monterats
Installation av fiber
Personal som arbetade med fibern på västsidan har använt stugan för sina luncher och arbetsmöten.
STYRELSEN