Medlem blir du enklast genom att sätta in 100:- kr på vårt bankgiro 5463-1171 och noga ange ditt namn, din postadress, ditt telefonnummer och din e-postadress.
I syfte att hålla nere våra kostnader vill vi gärna använda oss av e-post där så är möjligt. Vi är ett glatt gäng. Välkommen som medlem.