Ordförande:
Lars-Åke Karlsson
Tel: 070-698 90 17
E-post: l-a.karlsson@telia.com

Kassör:
Eva Härdig
Tel: 070- 681 23 84
E-post: eva.hardig@outlook.com

Sekreterare:
Lars Skogsberg
Tel: 070-320 30 13
E-post: lars.skogsberg@telia.com

För kontaktuppgifter till övriga i styrelsen, se under "Om föreningen"/"Styrelse".