ordförande

Lars-Åke Karlsson
Tel: 070-698 90 17
E-post: l-a.karlsson@telia.com

kassör

Eva Härdig
Tel: 070- 681 23 84
E-post: eva.hardig@outlook.com

Sekreterare.

Lars Skogsberg
Tel: 070-320 30 13
E-post: lars.skogsberg@telia.com

Styresemedlem

Peter Molin
Tel:0532-270 40
E-post: peter.molin55@gmail.com

Styrelsemedlem

Pernilla Forslund
Tel:070-2259097
E-post: pillann71@gmail.com