VERKSAMHETSBERÄTTELSE
För Västsidans i Ånimskog Intresseförening avseende tiden 1 januari – 31 december
2021
Medlemsantal 187
Styrelse
Ordförande Lars-Åke Karlsson, sekreterare Lars Skogsberg, kassör Eva Härdig,
ledamöter Peter Molin och Pernilla Forslund.
Revisorer
Margareta Ahl, Christer Karlsson och Jan Johansson som ersättare
Fastighetskommitté
Lars-Åke Karlsson, Bernt Qvist, Anders Rydén, Svante Lindström, Ernst Lindqvist
och Roland Kühnel
Husmor
Anita Rydén och Ulla-Britt Karlsson
Valberedning
Anders Rydén, Ove Stake och Dick Nilsson med Ove Stake som sammankallande.
Föreningen har utöver årsmötet haft fyra protokollförda styrelsemöten.
Under året genomförda aktiviteter.
13 mars Årsmöte
5 juli till 8 augusti sommarcaféet öppet 15.00-20.00 alla dagar
28–29 augusti samt 4–5 september landsbygdsveckan caféet öppet 14.00-19.00
Fastigheten
Inför sommarcaféet installerades det en varmvattenberedare. På diskmaskinen hade
det gått sönder en slang som fick bytas
STYRELSEN